GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop wil dat het college verder onderzoek gaat doen naar woningbouw tussen Purmerend en Edam/Volendam. Het plan ‘Purmer-Meer’ wat 10.000 woningen zou realiseren tussen de twee plaatsen, zou daarbij serieus overwogen moeten worden.

Dat er grote woningnood in Purmerend is, is allang bekend. Wachtlijsten van 10 à 15 jaar voor een normale sociale huurwoningen zijn gebruikelijk en dat leidt vaak tot schrijnende situaties. “Gemeentebelangen Purmerend wil dan ook dat alle opties op tafel komen om zo snel mogelijk sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren”, vertelt Buskoop.

Bouwen in binnenstedelijke gebieden levert tot nu toe veel problemen op en gaat erg langzaam. Meer woningen dichter op elkaar zetten leidt tot nog meer verkeersdrukte op de al drukke Purmerendse wegen, extra luchtvervuiling en bovendien zijn woningen in het binnenstedelijk gebied vaak veel te duur.

“Op locaties als het Purmer-Meer kunnen sneller duizenden betaalbare woningen uit de grond worden gestampt. Prachtig als we zo het enorme woningtekort echt kunnen bestrijden. Met de huidige oplossingen gaat dat niet”, aldus de fractievoorzitter. Buskoop voelt zich gesterkt na een rapport van de Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster, die stelt dat er meer samengewerkt moet worden met omliggende gemeenten om woningen te kunnen realiseren.

Voor Buskoop is dit dan ook het begin van een discussie om woningbouw buiten de stadsgrenzen mogelijk te maken. “Het is – helaas – de enige echte mogelijkheid om snel voldoende betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. Zonder plannen als Purmer-Meer blijven de wachtlijsten veel te lang en dat is onbestaanbaar.”