De nieuwe politieke partij Gemeentebelangen Purmerend (GBP) is van start gegaan, opgericht door twee oud-SP’ers nadat ze uit die partij zijn gewerkt. De nieuwe partij wil een brede Purmerendse partij worden.

Gemeentebelangen Purmerend komt op voor alle Purmerenders. Belangrijke punten zijn het realiseren van fors meer sociale huurwoningen, echte zeggenschap voor Purmerenders middels jaarlijkse referenda en terugdringen van de markt in de zorg. Zo wil de partij als enige een verhouding van 40% sociale woningbouw, 40% middensegment en 20% overige woningen bij nieuwe woonprojecten. Ook wil de nieuwe partij een gemeentelijke thuiszorgorganisatie voor de inwoners van de stad, in plaats van dat de thuiszorg aan de markt wordt overgelaten.

GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop geeft aan dat de partij nadere richting zal krijgen in de komende tijd. “Het is een partij die van onderop verder wordt opgebouwd: voor en door Purmerenders. We geven dan ook veel aandacht aan manieren om inwoners veel meer te betrekken bij en invloed te geven op hun stad, hun wijk en hun straat”, vertelt Buskoop. De nieuwe partij heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad en zet zich in om uit te groeien tot een brede, nieuwe beweging. “We staan naast onze inwoners en samen zorgen we dat voor Purmerenders belangrijke onderwerpen alle aandacht krijgen in de stad die ze verdienen, in de gemeenteraad en daarbuiten.”