De lokale politieke partij Gemeentebelangen is anders dan de vele bestaande partijen in de Purmerendse gemeenteraad. Wel om een aantal zaken.

Als enige politieke partij in Purmerend pleiten we voor een echte stem van Purmerenders in het bestuur middels referenda. De houding dat raadsleden precies zouden weten wat hun achterban wilt, klopt lang niet altijd. Vaak blijkt dat wat volksvertegenwoordigers stemmen niet altijd overeenkomt met wat inwoners zouden stemmen. Zeker bij hot topics horen we daarom als gemeente referenda te organiseren. Alleen dan weten we hoe de bevolking écht denkt. Zo kunnen we (moeten we) referenda houden over zaken als het Beusebos, de PostNL-locatie of het autoluw maken van de binnenstad.

Maar niet onze inzet op referenda in Purmerend maakt ons anders dan andere partijen. We pleiten voor een keiharde strijd tegen wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Te vaak zijn partijen bezig met het bouwen naar wat de markt wil (dure koopwoningen) in plaats van bouwen wat inwoners willen (sociale huur- en betaalbare koopwoningen). Dat begrijpen we niet. Het belang van de inwoners van onze gemeente is dat iedereen een betaalbare woning kan vinden. Het bouwen van dure koopwoningen is ook nodig, maar daar ligt nu veel te veel de nadruk op. Daarom zeggen we als enige: bij elk woonproject minstens 40% sociale huurwoningen en 40% betaalbare middenhuur- en koopwoningen.

We kiezen ook voor maatregelen die voor álle Purmerenders zijn. Zo willen we een Purmerendse stadsbus, waar al onze inwoners gebruik van kunnen maken. We zetten ons in voor een Jongerenraad, waar alle Purmerendse jongeren zitting in kunnen nemen. En we pleiten voor een lagere energierekening voor iedereen; niet alleen voor de mensen die zelf het geld hebben om daarvoor te zorgen.

Nog veel meer maakt Gemeentebelangen dé lokale partij van Purmerend. Kortom: Gemeentebelangen Purmerend is er voor álle Purmerenders!