Gemeentebelangen Purmerend is blij met een tweetal plannen van het college waarin 49 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Het betreft het plan Drontermeer (30 sociale huurwoningen) en De Graeffweg (een medisch centrum met 19 sociale huurwoningen).

GBP-raadslid Rijn Buskoop: “Deze plannen laten zien dat met goed overleg met de buurt en luisteren naar inwoners mooie woonprojecten gerealiseerd kunnen worden. Gemeentebelangen steunt alle projecten waar veel sociale huurwoningen komen, dus deze plannen uiteraard ook.”

Tegelijkertijd moet wel duidelijk zijn dat met alleen dit soort projecten (waar ‘slechts’ enkele tientallen sociale huurwoningen worden gerealiseerd) het nog lang gaat duren voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden opgelost. De gemeente moet veel meer kijken naar buitengebieden, zoals de bocht bij de Verzetslaan en het huidig golfterrein.

Ook vindt Gemeentebelangen dat opnieuw met buurgemeenten in gesprek moet worden gegaan om te kijken of bouwen op hun grondgebied mogelijk is. Een van de al bestaande plannen – het plan Purmer-Meer – zou daarbij meegenomen moeten worden. Gemeentebelangen heeft namelijk als hoogste prioriteit het fors terugdringen van wachtlijsten voor sociale huurwoningen en dan moeten we over onze eigen grenzen heenkijken.

Kortom:
👉 Gemeentebelangen is blij met de realisatie van 49 sociale huurwoningen in Purmerend.
👉 We zien noodzaak om grote woonprojecten te realiseren óók buiten de binnenstedelijke gebieden, want met hier en daar ‘slechts’ tientallen sociale huurwoningen lossen we de ellenlange wachtlijsten niet op.