Gemeentebelangen wil dat het volledige Beusebos behouden blijft en dat het geplande Van der Valk-hotel op een andere locatie komt. “Behoud de Purmerendse natuur én stimuleer de lokale economie door de komst van het hotel”, aldus GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop.

Al enige tijd bestaat de wens van hotelketen Van der Valk om in Purmerend een hotel te vestigen. Uiteraard is het mooi als ondernemers besluiten bedrijvigheid in Purmerend te willen starten en dat ondersteunen we dan ook van harte. Er zijn veel locaties in Purmerend die zeer geschikt zijn voor een hotel. Zo stimuleren we ook toerisme in onze stad en komen er banen bij.

De ondernemer wil graag zijn hotel langs de snelweg A7 hebben staan, zodat het zichtbaar is als men er langs rijdt. Dat begrijpen we vanuit zijn oogpunt, maar daarvoor zou wel een stuk van het Beusebos gekapt moeten worden. Daar is Gemeentebelangen geen voorstander van. Extra economische activiteit in onze stad is goed en willen we stimuleren, maar wel op de voorwaarden die we als gemeente stellen – niet op voorwaarden die de ondernemer stelt.

De ondernemer zou blij moeten zijn dat de gemeente het bedrijf toestaat om een hotel neer te zetten en winst te maken op Purmerends grondgebied. Van der Valk kan daarbij wensen aangeven voor een mogelijke locatie, maar het kan niet zo zijn dat Van der Valk volledige vrijheid krijgt van de gemeente om maar ergens een hotel neer et zetten, los van de gevolgen voor de rest van de stad. Als gemeente bepalen we wat er op en met onze grond gebeurd, niet bedrijven.

Het liep dus echter anders. De ondernemer kwam met de zijn gewenste locatie en – met de omweg waarbij een onderzoekje werd gedaan – de gemeente stemde daarmee in. Dat riep de vraag op wie eigenlijk de baas is over wat er gebeurt in onze stad: bedrijven of inwoners?

Gemeentebelangen wil een drietal zaken:
👉 Behoud het Beusebos. Geen enkele boom in het Beusebos wordt gesloopt. Het bos is belangrijk voor recreatie, biodiversiteit en luchtkwaliteit van onze stad.
👉 Moedig de komst van het hotel aan. Een Van der Valk-hotel mag er wat ons betreft zeker komen, maar wel op een geschikte locatie. Dat kan bijvoorbeeld op het golfterrein of op een ander plek aan de rand van de stad.
👉 Maak van het Beusebos een écht wandel-, onderwijs-, en recreatiebos. Het bos kan gebruikt worden voor schoollessen, voor recreatie (zeker voor mensen in Kop West en de rest van de Weidevenne) en is geschikt voor wandelaars.