Gemeentebelangen wil dat bussen vanuit Purmerend naar Amsterdam weer het Centraal Station als eindhalte krijgen. Uit recent onderzoek bleek dit een wens van veel Purmerenders en Gemeentebelangen wil dan ook dat daarmee aan de slag gegaan wordt.

“Purmerenders moeten naar Amsterdam CS omdat de Noord-Zuidlijn anders niet rendabel genoeg zou zijn. Dat is niet eerlijk voor onze inwoners, die normaal gewoon tot Amsterdam CS konden reizen met de bus”, aldus GBP-fractievoorzittter Bram Buskoop.

Naast meer bussen die verbonden zijn met het centrum van Amsterdam waren er nog een tweetal andere zaken die voor Gemeentebelangen van belang zijn. “De prijs van een rit naar Amsterdam is te duur, zo blijkt ook uit de enquête. Daar moet dus veel beter naar gekeken worden.”

Buskoop diende vorige maand tevens een motie in samen met het CDA, Leefbaar Purmerend en GroenLinks om een stadsbus in Purmerend te laten rondrijden, die wijken in Purmerend met elkaar en met het centrum verbindt. “We zijn blij dat hier prioriteit aan zal worden gegeven in straks het nieuwe openbaar vervoernetwerk en houden vinger aan de pols.”