Gemeentebelangen wil dat het college over een jaar komt met een evaluatie van naar wie de recent ingevoerde duurzaamheidssubsidies gaat. In het verleden is het vaker gebeurd dat subsidies terechtkomen bij mensen die het niet geheel nodig hebben, zoals bij de landelijke subiside voor elektrische auto’s.

Voor het huidige college staat duurzaamheid hoog op de agenda. Gemeentebelangen stelt echter vragen bij de wijze waarop het college geld voor duurzaamheid besteedt. Zo is de recent ingevoerde duurzaamheidssubsidie voor het isoleren en op andere manieren aanpassen van huizen vooral gericht op mensen met hogere inkomens en vermogens. GBP wil dat er ook meer aandacht komt voor de lagere inkomens in onze stad die de energietransitie nog veel minder kunnen bekostigen.

“GBP wil dat er ook meer aandacht komt voor de lagere inkomens in onze stad.”

Gemeentebelangen Purmerend

Het college wil echter geen onderzoek naar de besteding van dit geld. In een reactie stellen zij: “Zoals u uit ons antwoord hiervoor kunt opmaken vinden wij dit niet zinvol.” Klik hier voor de lijst met schriftelijke vragen waaronder deze. GBP zal blijven inzetten op een duurzaamheidsbeleid dat er voor iedere Purmerender is en niet alleen voor degenen die het al kunnen betalen.