Gemeentebelangen Purmerend heeft aan het college gevraagd hoe het gesteld is met de veiligheid van schoolroutes in Purmerend. Fractievoorzitter Bram Buskoop stelt deze vragen onder meer naar aanleiding van de situatie rondom OBS De Weidevogels.

Buskoop wil onder meer weten wat het college de afgelopen 9 maandden heeft gedaan om de verkeersveiligheid van naar school gaande kinderen te verbeteren. “Het is goed om tegen het licht te houden hoe het gesteld is met de veiligheid van onze kinderen op de openbare weg. Door de vragen te stellen attenderen we het college op de noodzaak hier goed op te letten.” Ook wil Buskoop van het college weten of er nu nog onveilige routes zijn en wat het college daaraan gaat doen.

“Het is goed om tegen het licht te houden hoe het gesteld is met de veiligheid van onze kinderen op de openbare weg.”

GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop

De specifieke situatie bij OBS De Weidevogels heeft ook inmiddels geleid tot raadsvragen van bijvoorbeeld de Stadspartij. Net als de hele gemeenteraad volgt Gemeentebelangen de ontwikkelingen hierin kritisch en hamert erop dat het college op korte termijn met een oplossing moet komen voor het ruimtegebrek en dreigende verkeers(on)veiligheid.