GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop vindt dat bij een project van 116 woningen 18 sociale huurwoningen veel te weinig is. Naast GBP was ook GroenLinks daarom tegen. Alle andere partijen (PvdA, SP, CDA, D66, VVD, Stadspartij, Leefbaar, AOV) hadden geen problemen met de bouw van zo weinig sociale huurwoningen.

GBP wil dat het college minstens 40% sociale huurwoningen en 40% betaalbare huur- en koopwoningen bouwt. Projecten waardoor de schaarse Purmerendse grond vooral wordt volgebouwd met dure koopwoningen verkort wachtlijsten niet en zo blijft steeds minder ruimte over voor de broodnodige betaalbare woningen. “Ruimte is schaars, dat betekent dat écht moet worden gebouwd naar behoefte als je wachtlijsten wil oplossen. We moeten niet doen alsof het wel goed komt als we rücksichtsloos blijven bouwen; die ruimte is er gewoon niet”, aldus Buskoop.

“Ruimte is schaars, dat betekent dat écht moet worden gebouwd naar behoefte als je wachtlijsten wil oplossen.”

GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop

Het is voor de duizenden Purmerenders op de wachtlijst te hopen dat het college snel fors meer betaalbare woningen gaat bouwen. “Daar zullen we altijd op blijven inzetten. Purmerendse grond volbouwen met dure koopwoningen lost geen wachtlijsten op. Met sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen doen we dat wel.”