Vrijwilligers

Vrijwilligers ondersteunen het gedachtegoed van Gemeentebelangen van harte en dragen bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de partij.

Wie zijn vrijwilligers?

Vrijwilliger
Vacant