Geschiedenis

Een jonge, frisse en lokale partij die net begonnen is en opkomt voor alle inwoners van onze stad. Tijd voor meer.

Van start

Gemeentebelangen Purmerend is van start in april 2019. Sindsdien is de partij bezig geweest met het opzetten van een professionele organisatie en het zorgen voor een stevige basis in Purmerend. Gemeentebelangen zal zich inzetten als een partij voor álle Purmerenders, door tet pleiten voor zaken die voor iedere inwoner van Purmerend goed is.

Na het professionaliseren van de partij wordt ingezet op uitbreiding van de partij. Inhoudelijk en in ledental is er nog veel werk te verzetten.

Opbouw

In juni begon Gemeentebelangen met het werven van leden en opbouwen van de partij.