Inwoners van Purmerend zijn de baas in onze gemeente. Daarom willen we dat inwoners veel meer en veel directer invloed kunenn uitoefenen op beleid.

Wij willen met u realiseren:

  1. We stellen een jaarlijks terugkerend Purmerends referendum in, waardoor Purmerenders elk jaar kunnen stemmen over voor hen belangrijke onderwerpen.
  2. We gaan voor een zelfstandig Purmerend; een fusie met de gemeente Beemster kan alleen met een referendum worden voortgezet.
  3. We willen een Purmerendse Jongerenraad, waar jongeren uit Purmerend de gemeenteraad over alles wat het interesseert kunnen adviseren.
  4. We organiseren meer openbare bijeenkomsten centraal in Purmerend én in de wijken, waar inwoners in gesprek kunnen met raadsleden, wethouders en ambtenaren.
  5. We zorgen ervoor dat inwoners meer te zeggen krijgen over de (her)inrichting van hun eigen buurt; zoals het groen, de snelheid en parkeerplaatsen.
  6. We maken een einde aan geldverspilling door de gemeente door te stoppen met prestigeprojecten en door te focussen op de belangrijkste taken.