Purmerend willen we goed achterlaten voor onze kinderen om in te leven. We steunen de ambitie om te verduurzamen en te vergroenen, maar alleen als inwoners erop vooruit gaan en niet op achteruit.

Wij willen met u realiseren:

  1. We investeren in een lagere energierekening voor Purmerenders door middel van betere isolatie van woningen en zonnepanelen op daken.
  2. We laten inwoners het groen in hun wijk inrichten als ze dat wensen en anders zorgt de gemeente voor goed onderhouden groenvoorzieningen in de wijk.
  3. We verspillen geen belastinggeld aan dure evenementen, campagnes of andere hobby’s van de duurzaamheidselite, maar besteden geld aan een lagere energierekening voor iedere Purmerender.
  4. We verminderen de luchtvervuiling in Purmerend door meer groen in de wijken en een betere doorstroming van het gemotoriseerde verkeer.
  5. We schieten dieren onder geen enkele voorwaarde af; ook als er overlast veroorzaakt wordt zoeken we naar diervriendelijke oplossingen.
  6. We ondersteunen initiatieven om buurten schoner te maken en pakken vervuilers harder aan onder meer door ze de stad te laten opruimen.