In onze stad hoort het onderwijs goed geregeld te zijn. Daarom moet goed samengewerkt worden met scholen, ouders, sportinstellingen en iedereen die bijdraagt of wil bijdragen aan goed onderwijs.

Wij willen met u realiseren:

  1. We willen dat ieder kind de Purmerendse middelbare school verlaat met een degelijke kennis van onze stad en onze historie.
  2. We helpen nieuwkomers in de gemeente integreren en de taal leren, waarbij niet alleen lusten maar ook lasten horen.
  3. We kijken naar meer en betere voorlichting op scholen over zaken als drankgebruik, drugsgebruik en veilige seks.
  4. We zetten in op modules in het onderwijs waar het gaat over het respecteren van elkaars verschillen en onderschrijven van onze binding.
  5. We passen schoolpleinen in overleg met scholen aan zodat er meer sport- en spelfaciliteiten beschikbaar zijn op school.
  6. We verbeteren de verkeersveiligheid van routes die kinderen gebruiken om naar school te gaan en voorkomen zo ongelukken.