Met welk vervoersmiddel dan ook, verplaatsen in en naar Purmerend moet veilig en snel kunnen. Daarom investeren we in de bereikbaarheid van buurten, het centrum en in- en uitgangen van de stad.

Wij willen met u realiseren:

  1. We laten een Purmerendse stadsbus rijden die alle wijken met elkaar en met het centrum van de stad verbindt.
  2. We willen parkeergarages aan de randen van de stad en niet in het centrum, zodat de verkeersdoorstroming verbetert.
  3. We ondertunnelen de weg bij Station Overwhere, zodat files in die omgeving fors zullen afnemen en veiligheidsdiensten snel door kunnen rijden.
  4. We handhaven de verkeersregels in onze stad beter en verkeeraso’s sporen we sneller op, zeker in de buurt van scholen en verzorgingshuizen.
  5. We stimuleren het gebruik van de fiets en het lopen in onze stad door het asfalteren van paden en het afstellen van verkeerslichten.
  6. We willen dat de gemeente in overleg met de buurt het verkeer in de straat kan aanpassen, zoals het aanpassen van de snelheid over neerzetten van bloembakken.