Het kan niet zo zijn dat Purmerenders 10 jaar of langer moeten wachten op een woning; wonen is een recht. We kiezen voor bouwen naar behoefte; fors meer betaalbare woningen.

Wij willen met u realiseren:

  1. We kiezen voor fors meer sociale huurwoningen; minstens 40% van alle nieuwe woningen moet in de sociale huursector vallen.
  2. We kiezen ook voor fors meer betaalbare koopwoningen; minstens 40% van alle nieuwe woningen moet middenhuur- of koop zijn.
  3. We vinden dat Purmerenders voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van woningen en schrappen de voorrang voor statushouders zodra goede alternatieve huisvesting geregeld is.
  4. We geven extra aandacht aan woningen voor jongeren die vaak veel te lang thuis moeten wonen omdat ze veel te lang op een wachtlijst moeten staan.
  5. We zorgen ervoor dat er een betere doorstroming komt van ouderen naar kleinere woningen en seniorenwoningen.
  6. We durven verder te kijken dan de binnenstad en de gemeentegrenzen; alleen door creatief te zijn en wonen als echte prioriteit te nemen lossen we de wachtlijsten op.