Marktwerking zorgt voor meer tijdsdruk voor zorgverleners en minder goede zorg voor zorgbehoevenden. Daar moeten we dus vanaf: de markt heeft geen plaats in onze lokale zorg.

Wij willen met u realiseren:

  1. We richten een gemeentelijke thuiszorgorganisatie op, waar de gemeente het voor het zeggen heeft en niet de markt.
  2. We schaffen de eigen bijdrage in de WMO voor alle Purmerenders af, of zorgen in ieder geval voor een tegemoetkoming hierin voor de laagste inkomens.
  3. We vertrouwen zorgverleners en patiënten; in plaats van bureaucratische controle op controle werken we persoonsgericht.
  4. We schenken meer aandacht voor mantelzorgers in onze stad en helpen ze financieel waar we kunnen voor het belangrijke werk.
  5. We zetten ons ervoor in dat het Waterlandziekenhuis (Dijklander Ziekenhuis afdeling Purmerend) weer zelfstandig en volledig wordt.
  6. We kijken bij het afnemen van zorg niet alleen naar wat het goedkoopste is maar ook vooral naar de kwaliteit; goede zorg mag geld kosten.